Công nghệ rượu

BỘ CHƯNG CẤT RƯỢU THỦ CÔNG

BỘ CHƯNG CẤT RƯỢU THỦ CÔNG

BỘ CHƯNG CẤT RƯỢU THỦ CÔNG HỆ THỐNG CHƯNG CẤT RƯỢU 50 – 1000L/MẺ Hệ thống chưng cất rượu thủ công 50 – 1000 lít/mẻ là một bộ sản phẩm cao cấp. Được AlphaGoup thiết kế, chế tạo kết hợp nhập khẩu một số bộ phận. Mỗi một bộ sản phẩm đều được kiểm tra kĩ lưỡng về chất lượng, thông số kỹ thuật bởi các …