vang canada

Sắp xếp sản phẩm:
  • Icewine Vidal

    Liên hệ

    Nhà sản xuất: Henry of Pelham INC Vùng : Niagara Peninsula Quốc gia: Ontario, Canada Loại nho: Vidal Nồng độ: -Alc: 9.5 -10% -pH: 3.26 -TA: 11.4 g/L