Estimulo Malbec

Sắp xếp sản phẩm:
  • Estimulo Malbec

    Liên hệ

    Estimulo Malbec Giống nho: Malbec Loại vang: Đỏ Nhà sản xuất: Antigal Nồng độ: -Alc: 13.9% -TA: 5.20% -pH: 3.65 -RS: 0.21% Vùng: Uco Valley, Mendoza Quốc gia: Argentina Niên vụ: 2016